qazanc

qazanc
is.
1. Qazanılan, əldə edilən şey; fayda, xeyir. Bundan heç bir qazanc yoxdur. Bunun qazancı nədir? – <Fatma xanım:> Mənim axır qazancım budurmu? N. V.. // Qənimət. Dünyadan xoş keçən bir gün aparaq; Qazancdır gəncliyin hər xoş nəğməsi. S. V..
2. İşləməklə, çalışmaqla əldə edilən şey, nəticə, səmərə. Öz əməyinin qazancını görmək. Qazanc dalısınca getmək. Qazanca çatmaq – 1) xeyir əldə etmək, fayda görmək. <Almaz:> Bu onun öz faydasıdır. Həm oxuyacaq, həm də qazanca çatacaqdır. C. Cabbarlı; 2) qazanmaq, qazanc əldə etmək. Əymə əyər, mənfəət ilə satar; Pul qazanar, yaxşı qazanca çatar. A. S.. // Gəlir, mədaxil. <Heydər bəy:> Deyək ki, toy istəmədin, axır gərəkməz ki, mənim bir qazanc yolum ola, çörək istəməzsənmi? M. F. A.. Atabala sözünə davam edərək: – Bilirəm, mənim azacıq qazancım səni yaxşı yaşada bilmir, – dedi. A. Ş..
3. Qoyulmuş xərc ilə əldə edilən gəlir arasındakı fərq; mənfəət. Mal satışından alınan qazanc. – <Hacı Qara:> Beş yüz manat nağd pul verəsən, faydasından, qazancından əl çəkəsən, mayan da əlinə gəlməyə, bu harada görülübdür? M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kasıblıq — is. 1. Kasıbın hal və vəziyyəti; yoxsulluq. Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir. (Ata. sözü). Kasıblığın evi yıxılsın! İndiyə kimi <Məhəmmədhəsən əminin> qolunu, qıçını bağlayıb, qoymur bir yana tərpənsin. C. M.. Kasıblıq etmək, kasıblıqla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qazanmaq — f. 1. İşləməklə, çalışmaqla əldə etmək. Kərbəlayı Məmmədəli iki il yarımdır ki, qürbətə çıxıb, az çox çörək pulu qazansın. C. M.. // Fayda götürmək, udmaq. Oyunu kim qazandı? 2. Qazanc əldə etmək, qazanc götürmək. <Səlimi:> Ağayi Hikmət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüngül — sif. 1. Çəkisi az olan (ağır ziddi). Yüngül yük. Yüngül çamadan. Yüngül daş. Yüngül çəkmək – çəkidə aldatmaq, əskik vermək. // Sıx olmayan, nazik. Yüngül parça. // İsti olmayan, qalın olmayan; qızdırmayan. Yüngül paltar. // Taxtadan tikilmiş.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalamırt — (Qazax, Şərur) 1. gəlir, qazanc (Qazax). – Yay ayları dalamırt aylarıdı 2. məhsul yığımı (Şərur). – Ay Sönqulu kişi, dalamırt vaxdı gəlif çatıfdı ◊ Dalamırt eləməx’ (Gədəbəy, Mingəçevir) 1. azca yemək, yüngülvari nahar etmək (Mingəçevir). – Yaman …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • daramış — (Kürdəmir) qazanc axtaran, şəxsi mənafeyini güdən. – Omar yaman daramış adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kisif — I (Bakı) nəm, rütubət. – Aç qapıları, öydən kisif iyi gəlir II (Gədəbəy, Salyan, Tovuz) 1. gəlir, qazanc (Gədəbəy). – Maηa de:r kin, kisifi mə:m, yeri sə:n (Tovuz); – Əlifağa mə:m aparatımı işdədir, özününkün saxlıyır, nədi kisif bilir (Salyan) 2 …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aidə — ə. gəlir, qazanc, mədaxil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • badavərd — f. «külək gətirən» 1) m. təsadüfi qazanc; 2) m. tapılmış şey, tapdıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəxl — ə. 1) müdaxilə etmə, qarışma; 2) aid olma; aidlik; 3) gəlir, mədaxil, qazanc; 4) dəxil (pul yığılan yeşik, mücrü və s.) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iktisab — ə. qazanma, kəsb etmə, ələ keçirmə, əldə etmə qazanc …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”